Wed. Sep 30th, 2020

Bahayanya Syahwat Yang Terselubung

1 min read

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiah-rohimahullah-:

“وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله، وعبوديتها له، وإخلاص دينها له”.

قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: ” حب الرئاسة”.

Syahwat yang terselubung amatlah sering menyusup ke dalam jiwa-jiwa manusia.
Sehingga merusakkan hati untuk merealisasikan kecintaan, ‘ubudiah dan keikhlasannya dalam beragama kepada Allah.

Dikatakan kepada Imam Abu Daud Al Sijistani-rohimahullah-: apakah itu Syahwah yang terselubung?
Maka beliau menjawab: Adalah cinta kedudukan.

[lihat: kitab Al ‘ubudiah, karya Syaikhul Islam, hal:116]

Catatan:

  1. Para ulama menyebutkan bahwa termasuk cinta kedudukan adalah cinta pujian dan popularitas.
  2. Syahwat yang terselubung inilah yang menjerumuskan manusia ke dalam kedengkian dan kebencian serta makar diantara mereka.
  3. Tidaklah syahwat yang terselubung ini melekat pada hati seseorang, melainkan dia akan selalu berada dalam kegelisahan dan kegundahan serta kesedihan.

Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita darinya.

اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها

Baarokallahufik…

Sumber : Aceh Tafaqquhiddin
✒Penulis : Farhan Abu Furaihan حَفِظَهُ اللهُ

Dipublikasi ulang oleh:
Team Radio Syiar Tauhid Aceh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *