Agar Sya’ban Berkah

Dari 'Aisyah-radhiyallahu 'anha- menyatakan: “Dan aku dak pernah melihat Nabi berpuasa satu bulan penuh kecuali bulan…

Was-Was Pemuda

Menikahlah, karena sesungguhnya Dzat yang telah mengaruniakan rezeki kepada wanita tersebut ketika ia masih berada dirumahnya,…

Pernikahan Dengan Jaminan Allah

Pernikahan Dengan Jaminan Allah

Antara Keutamaan dan Kekeliruan pada Bulan Rajab (Bagian 2)

ADAKAH KEUTAMAAN BULAN RAJAB SECARA KHUSUS ? Berkata Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, “Tidak ada yang…

Antara Keutamaan dan Kekeliruan pada Bulan Rajab (Bagian 1)

ebab dinamakan bulan Rajab : Al-Imam Ibnu Faris mengatakan, “Huruf RA , Jiem, dan Dal maknanya…

Tipu Daya Iblis Menjerumuskan Manusia dalam Syirik dan Bid’ah

"Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah…

Di antara Doa-Doa Rasulullah (Tiga)

Rasulullah berdoa dengan merinci, beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan dari segala sesuatu yang…