Syubhat jangan merasa paling benar karena belum tentu salah

Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada satu syubhat atau kerancuan yang disebarkan di…

Jangan Sampai Menjadi Hamba Hana Mangat

Bagaimana seorang hamba dari hamba Allah terkadang darah harus kita keluarkan untuk kita buktikan kita hamba…

Ngaku Cinta Nabi Bukanlah dari Perayaan Ulang Tahunnya

Bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada nabinya, maka buktikan dengan ketaatan. Bagaimana kita katakan kita…

Islam Telah Sempurna, Tidak Perlu Ditambah ataupun Dikurangi

“Hari telah Ku sempurnakan bagi kalian agama kalian.” Jadi, apa saja yang pada hari ini bukan…

Mengajak Kebaikan Tidaklah Cukup

Orang-orang musyrikin di zaman dahulu ketika mereka tawaf, dan mereka meyakini bahwasanya tawaf ini sebuah ibadah.…

Cahaya Al Qur’an & Sunnah

“Kami (ahlussunnah) berputar bersama Sunnah ke mana pun ia berputar.” (Syarh Ushul I’tiqod Ahl al-Sunnah kar.…

Pemimpin Cerminan dari Rakyatnya

agaimana kita akan mengharap seorang pemimpin yang baik dan adil seperti Umar bin Khaththab sedangkan rakyatnya…

Yuk Share
Yuk Share