Teruslah Menuntut Ilmu Syar’i

Keutamaan Menuntut Ilmu: Pergi dan pulangnya seseorang dari mejelis ilmu agama itu lebih baik daripada dunia…

Yuk Share
Yuk Share