Fri. Feb 23rd, 2024

Nasehat Hasan Albashri untuk Pengikut Dakwah Sunnah

1 min read

Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah menyatakan:

اﻟﺴﻨﺔ -ﻭاﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ- ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻭاﻟﺠﺎﻓﻲ ﻓﺎﺻﺒﺮﻭا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺣﻤﻜﻢ اﻟﻠﻪ

ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﺃﻗﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﻭﻫﻢ ﺃﻗﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ:

اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮا ﻣﻊ ﺃﻫﻞ اﻹﺗﺮاﻑ ﻓﻲ ﺇﺗﺮاﻓﻬﻢ، ﻭﻻ ﻣﻊ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﺪﻉ ﻓﻲ ﺑﺪﻋﻬﻢ، ﺻﺒﺮﻭا ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﻘﻮا ﺭﺑﻬﻢ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻓﻜﻮﻧﻮا

Dakwah Sunnah itu-demi Allah yang tiada Sesembahan yang berhak di sembah selainNya-diantara kelompok yang exkstrem dan kaku.

Maka bersabarlah kalian di atas Sunnah, semoga Allah merahmati kalian.

Karena Ahlussunnah itu mereka kaum minoritas di masa yang telah lampau dan mereka juga kaum minoritas pada masa mendatang.

Mereka tidak terbawa dengan kehidupan orang-orang yang hidup serba berlebihan, dan tidak pula terikut dengan Ahlul bid’ah dalam kebid’ahan mereka.

Mereka Senantiasa bersabar di atas HIDAYAH SUNNAH sampai berjumpa dengan Allah Rab mereka. Maka Insyaallah hendaknya kalian senantiasa demikian.

lihat: ighotsatullahfaan, 1/70, Karya Ibnul Qoyyim

Sumber :Aceh Tafaqquhfiddin
✒Penulis : Farhan Abu Furaihan حَفِظَهُ اللهُ

Dipublikasi ulang oleh:
Team Radio Syiar Tauhid Aceh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *