Datangnya Ramadhan dan Jenis Golongan Manusia

Datangnya Ramadhan memecah manusia menjadi empat golongan: