Sudah Sholat Tapi Masih Banyak Masalah??

Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan Allah akan memberinya musibah.”(HR.Al-Bukhari)

Mintalah Keselamatan hanya kepada Allah

Mintalah Keselamatan hanya kepada Allah

Jangan engkau Berpaling dari Teman-teman Sholeh

"Ada beberapa hal yang membuat saya betah tinggal di dunia, diantaranya shalat malam, menuntut ilmu, dan…

Tipu Daya Iblis Menjerumuskan Manusia dalam Syirik dan Bid’ah

"Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah…

Tolok Ukur Kebenaran

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang…

Shalat Awwabin

Salat al-awwabin juga dikenal dengan shalat dhuha. Adapun penamaan salat awwabin yaitu di antara shalat maghrib…

[Video] Tauhid, Dakwah Para Rasul

Mengajak Kepada Tauhid adalah Prinsip Dakwah Para Rasul Kajian ini disampaikan oleh Ustadz Harits Abu Naufal

Yuk Share
Yuk Share