Kesabaran Ibnu ‘Aun

Abdullah bin ‘Aun adalah seorang yang tidak pernah marah, apabila ada seseorang yang marah kepadanya, dia…

Sufyan Ats Tsauri dan Air Zam-Zam

“Seorang syekh yang dijuluki ‘Abu Abdillah’ mendatangi kami. Dia berkata, ‘Pada waktu sahur, aku pergi ke…